Sobota 8. října 2022, svátek má Věra
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 8. října 2022 Věra

Václav Klaus – spíše pavědec, než vědec

3. 01. 2008 9:25:00
Na stránkách tohoto blogu i v médiích je Václav Klaus často prezentován jako vědec. Jeho protikandidát na post prezidenta Jan Švejnar v rozhovoru pro LN 26. listopadu 2007 prohlásil: „Václav Klaus nikdy nebyl vědeckým pracovníkem. Nikdy nepublikoval ve špičkových vědeckých časopisech, a proto říkám, že je to hlavně politik. Nikdy se mu nepodařilo proniknout do světových vědeckých časopisů a zařadit se tak do ranku kvalitních ekonomů.“ Že jde jen o žabomyší spor a slovíčkaření v rámci předvolebního boje? Nemyslím si to. V tomto textu jsem se pokusil ukázat, že Václav Klaus se jako vědec nechová, jen se velice často a rád do role vědce stylizuje.
Mezi ctnosti (nejen vědců) patří také skromnost a pokora. Má je i Václav Klaus?
Na snímku skutečný vědec - Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc.
Mezi ctnosti (nejen vědců) patří také skromnost a pokora. Má je i Václav Klaus? Na snímku skutečný vědec - Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc.www.vscht.cz

Je třeba rozlišovat „znalce“ a „vědce“. Chození na houby z vás nedělá mykologa, ani když houby dobře znáte. Dobrý rybář zabývající se např. ekologií ryb také není ichtyologem. Teprve vlastní výzkum a publikace výsledků z vás dělají vědce. Dokonce ani nemusíte mít vzdělání v oboru, je např. mnoho amatérských mykologů. Vědecké publikace jsou základním hodnotícím kritériem práce vědce, podívejme se tedy na práce Václava Klause.

Databáze Web of Science (WOS) obsahuje 44 Klausových článků, z toho 19 bylo publikováno od roku 1990. Názvy těchto článků naznačují, že nejde o empirické studie (tvrdou vědu), ale spíše ekonomicky zaměřené politické texty. Nečetl jsem, nemohu tvrdit na 100%, ale posuďte sami níže (dodatek). Zdůrazňuji, že věda není, když sednete ke stolu a jen napíšete (byť i odborně) svůj názor na to či ono! Psát můžete, co chcete, ale není to věda. Pokud by to věda byla, pak by nejproduktivnějšími vědci v ČR byli komentátoři Martinové Hekrdla-Komárek-Zvěřina.

Počet Klausových publikací není malý, ale jejich ohlas ve světě (citovanost) je prakticky nulový, což by mohlo svědčit o jejich nicotném přínosu. Jejich obsah by stál za podrobnou analýzu – zda jde o politické tlachání anebo o skutečně přínosná vědecká data, kterých si nikdo z nějakého důvodu nevšímá. Úroveň časopisů, ve kterých byly publikovány, nedokážu zhodnotit, spíše je však nízká.

Argumenty, že Václav Klaus je nositelem řady čestných doktorátů**, což má svědčit o jeho odborném věhlasu a přínosu pro svět, nemohou obstát. Tyto „doktoráty“ jsou často čistě „politické“. Nepochybuji o tom, že Klaus má mnoho těchto titulů – ale pravděpodobně jich má mnohem víc, než skuteční vědečtí pracovníci, jako např. prof. Holý, jehož přínos LIDSTVU (a o to jde!) je – metaforicky – biliónkrát vyšší než přínos Klausův. Stručně shrnuto – čestné doktoráty z vás nedělají vědce.

Ohledně Klausova titulu profesor, který on sám velice rád používá (údajně dokonce toto oslovení vyžadoval od televizních moderátorů v době, kdy byl řadovým poslancem, ale to se mi bohužel nepodařilo ověřit) – ve srovnání s jakýmkoli profesorem např. na PřF UK je Klaus falešný profesor (i když titul bezpochyby používá legálně). Pod pojmem profesor se chápe pedagogická akademická hodnost, kterou VŠ uděluje svým dlouholetým pracovníkům, kteří soustavně přednášejí a vedou diplomové a doktorské disertační práce – což Klaus nedělá.

Pojďme se podívat na poslední Klausovu knihu „Modrá, nikoli zelená planeta“. Tato publikace vykazuje typické pavědecké rysy a vypovídá o tom, že se Klaus neumí jako vědec chovat, protože:

1/ hovoří „zasvěceně“ o věcech, o kterých nemá ani ponětí

2/ hovoří o těchto věcech formou, která je typická pro pavědce

3/ záměrně zamlčuje fakta, která se „nehodí do krámu“.

Tato závažná tvrzení pochopitelně dokáži na konkrétních příkladech. Uvědomte si, prosím, že tyto tři charakteristiky jsou typické pro politiky (nikoli vědce). Vědec nesmí účelově manipulovat s fakty či daty (musí je „diskutovat“), ve vědě nemůžeme zamlčovat, co se nehodí, a vyzdvihovat, co se hodí. Oproti tomu politik říká jen to, co se mu hodí do krámu, prosazuje jen své osobní zájmy či zájmy někoho jiného – a proto je politika septik, na rozdíl od vědy.

a) Přestože Klaus knihu prezentuje jako odborný text, neprošla recenzním řízením, tj. text nebyl připomínkován oponentem. Tato praxe je u odborných knih zcela běžná (např. v nakladatelství Academia) a vědec by sám měl mít na recenzi zájem – zejména když píše o něčem, čemu nerozumí. Václav Klaus si však mizernou erudovanost nepřipouští a vymstilo se mu to (viz níže).

b) Pavědeckost textu je jednoznačně demonstrována tím, že autor se neobtěžuje vysvětlit pojmy, které používá. Pokud používá termíny jako „svoboda“, „racionální chování“ apod. a nevysvětluje, co si pod nimi přesně představuje, ztrácí publikace textu smysl. Ve skutečně vědeckém textu by něco takového nemohlo nikdy projít.

c) Klaus perfektně ovládá totalitní způsob předávání informací, z něhož si vybral metodu „předkládej jen to, co se hodí, ostatní zamlč“. Klaus při řešení otázky existence a závažnosti klimatických změn cituje pouze a výhradně autory, kteří tvrdí to co on, a vybírá si pouze ty údaje, které potvrzují jeho stanovisko. Klausovi nejde o hledání PRAVDY – odpovědi na otázku, jak to tedy ve skutečnosti je, ale o dohledávání důkazů potvrzujících jeho teorii (Binka 2007). Jedná se o jeden z největších zločinů, která věda zná – o ideologii převlečenou za vědu.

d) Klaus v textu prozrazuje základní neznalost problematiky. „Pálit biomasu (jako „nedávný“ rostlinný produkt) je podle logiky environmentalistů považováno za dobré, ale pálit uhlí (jako „dávný“ rostlinný produkt) za špatné. Proč? To nedává žádný smysl. Pálení biomasy navíc jistě také produkuje CO2. Proč se o tom vůbec nemluví?“ (Klaus 2007, s. 87). Dovolte mi, abych vás poučil, pane profesore: „Nechápete rozdíl mezi cyklickým a jednosměrným tokem. Pokud spalujeme ročně asi tolik uhlí, kolik se akumulovalo za jeden milion či dokonce více let, oxidovaný uhlík se nestačí vázat zpět do biomasy a hromadí se v atmosféře, kde způsobuje oteplování (jednosměrný tok). Pokud nějaké množství uhlíku v recentní biomase spálíte a stejné zase fixujete do nové biomasy (produkce dřeva aj.), jde o cyklický tok a k hromadění CO2 v atmosféře nedochází. Proto se o tom nemluví. Kdybyste byl soudný a nechal si knihu zrecenzovat, podobnou pitomost byste nikdy neuveřejnil. Vaše hloupost.“

Klausův amatérismus si můžeme vychutnat i v záznamu z jeho loňského letního vystoupení v TV Prima. Prezident o sobě v úvodu řekl „tohle téma [globální klimatické změny, pozn. autora] mě zajímá nekonečně dlouho, pro mě je to celoživotní téma, najednou mě nespadlo na hlavu před pár měsíci“. Klaus tedy tvrdí, že problematiku dlouhodobě sleduje a že jí rozumí. Jak je vidět výše, není to pravda, protože Klaus ani netuší, co to je koloběh uhlíku. Jeho vystoupení v TV Prima to podtrhuje. Cituji: „... Kanada, která řekla, že se dostane o těch 5 % pod rok 1990 od momentu, kdy podepsala ten protokol, a ten vznikl v roce 1997, tak dneska máme 10 let – ani o milimetr ty své emise nesnížila. Naopak, ty emise v Kanadě vzrostly za tu dobu asi z pěti, šesti set na něco jako 750 – to je docela velký nárůst, takže Kanada, která slíbila, že bude mít v roce 2012 nějakých 560 místo těch 600, tak prostě nepřetržitě to narůstá...“

Když pominu, že nárůst či pokles emisí se nedá vyjádřit v milimetrech, jak sami vidíte, Klaus neumí ani používat jednotky! Jakých „560 místo těch 600“, co to je? To by si nedovolil ani student prvního ročníku na VŠ, a tady „pan profesor“ hází čísly, jako by se nechumelilo. To je opravdu ostuda!

Závěr: Z mé stručné analýzy vyplývá, že Václav Klaus si nepočíná jako erudovaný odborník – vědec, ale jako trapný amatér. Platí, že „moudří mluví jen o tom, co sami dobře znají“.*** Václav Klaus je nepochybně inteligentní politik a možná i trochu vědec – světoznámý a významný vědec však ani náhodou. Profesor je jen symbolicky, z titulu své politické funkce. Především si však počíná velice nemoudře a zdá se, že také ztrácí soudnost (možná věkem nebo i kvůli lidem, kterými se obklopuje). Vědeckou diskusí pohrdá, a navíc mate veřejnost tím, že rozostřuje přísně vymezené hranice mezi vědou a politikou. Nemoudrého a nesoudného prezidenta já, děkuji, nechci.

 


Poznámka:
autor tohoto článku podporoval Václava Klause na post prezidenta v minulé volbě.


Odkazy a citace


Binka B. (2007): Ekologismus a ekonomismus Václava Klause. Ekolist 12 (7): 20-21.
Klaus V. (2007): Modrá, nikoli zelená planeta. Co je ohroženo: klima, nebo svoboda? Dokořán, Praha, 168 stran.

* http://www.vscht.cz/homepage/tisk/ovvk/akce2006/cestnydoktorat

** http://www.klaus.cz/klaus2/asp/texty.asp?CatID=urCqD2Z5&catP=10&textID=2

*** Tak pravil v Pánu Prstenů profesora Tolkiena Gandalf ke Červivci. Neodpustím si ironickou poznámku, že by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby se současný prezident vyjádřil o Tolkienově díle jako o „nesmírně nepokorném, svévolném až arogantním, falešném a neuvěřitelně levičáckém“ nebo kdyby ho dokonce označil za útok na demokracii...

Poněkud podobně zaměřený článek jako já napsal shodou okolností i Tomáš Zahradníček (MF Dnes, 2. ledna 2008, str. A14). Foto v perexu: www. klaus.cz

Dodatek (výběr z Klausovy bibliografie po roce 1990, databáze WOS)

Klaus V., Three years after the exchange rate crisis: Recapitulation of events and their connections. POLITICKA EKONOMIE 48 (5): 595-604 2000 [Times Cited: 1]

Klaus V., The importance of the Public Choice School both for the criticism of the centrally planned economy and for the process of its dismantling. PUBLIC CHOICE 96 (3-4): 395-403 SEP 1998 [Times Cited: 1]

Klaus V., Looking back into the past: Changes and phases of the centrally planned economy critics. POLITICKA EKONOMIE 46 (1): 9-14 1998 [Times Cited: 0]

Klaus V., Economics and reality of transformation process. POLITICKA EKONOMIE 43 (5): 585-591 1995 [Times Cited: 0]

Klaus V., Systemic change - the delicate mixture of intentions and spontaneity. CATO JOURNAL 14 (2): 171-177 FAL 1994 [Times Cited: 1]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka autora (6. ledna 2008): Vážení čtenáři, na základě připomínek v diskusi si dovoluji v souladu s Kodexem (čl. 1) připojit několik poznámek:

1/ Václav Klaus o sobě obecně hovoří jako o profesorovi (např. když jmenoval ministra Lišku) a dokonce toto oslovení v nedávné minulosti, když byl řadovým poslancem, tvrdě vyžadoval (1). Profesor je akademický titul, který za A) nepatří do politiky a za B) označuje vědeckého pracovníka s dlouholetou intenzivní pedagogickou činností (včetně vedení diplomových a dizertačních prací). Mám za to, že většina lidí si tento titul (oprávněně) synonymizuje se slovem vědec, což je v případě pana prezidenta problém. Václav Klaus působil jako vědecký pracovník do roku 1990. Poté vstoupil do politiky a i když stále publikuje, vědec v pravém smyslu není – jeho současná role mu to ani neumožňuje. Tento článek měl především ukázat, že se Václav Klaus NECHOVÁ jako VĚDEC, ale jako politik a že píše ODBORNÉ (2) texty s PAVĚDECKÝMI rysy (směšuje politiku/ideologii a vědu).

2/ Vůbec nehodnotím problematiku tzv. „globálního oteplování“ ani problematiku biomasy. Jen jsem využil text a vystoupení Václava Klause, abych mohl poukázat na jejich věcné či formální nedostatky. V tomto smyslu je můj text objektivní, tj. stejným způsobem by mohl kritizovat i někdo se stejným pohledem na věc, jako má Václav Klaus.

3/ V souvětí „Úroveň časopisů, ve kterých byly publikovány, nedokážu zhodnotit, spíše je však nízká.“ ignorujte poslední větu.

4/ Je mi jasné, že když Václav Klaus hovořil na Primě o „milimetrech“, myslel to jako metaforu. Také proto to „pomíjím“. Nicméně neschopnost používat jednotky (v textu dále) mu odpustit nelze.

5/ Tento text není vědeckou studií, ale obyčejným komentářem – názorem člověka, který je student a začínající přírodovědec. Je napsaný pro blog, a jsou v něm tedy i nějaké ty emoce a ironická poznámka na závěr, což na blog dle názoru autora patří.

6/ Z článku vůbec nevyplývá, že by si jeho autor myslel, že Václav Klaus nemá v ničem, čím se zabývá, pravdu, a už vůbec z něj nevyplývá, že by autor byl fanouškem Jana Švejnara. Řada z diskutujících označila autora mimo jiné za levičáka, Paroubkovce, komunistu, feťáka anebo ekoteroristu. To je, řečeno slovy Václava Klause – a tentokrát bez ironie – falešné a nefér.

1. Viz např. MF Dnes, 14.1.2003, D. Macháček, str. 2, "Klaus: profesor, nebo nic".

2. Kniha „Modrá či zelená planeta...“ je jednoznačně odborným textem srovnatelným např. s publikací prof. Nátra: http://www.knihycz.cz/zeme-jako-sklenik-proc-se-bat-co2--P383.

Autor: Jan Borovička | čtvrtek 3.1.2008 9:25 | karma článku: 47.57 | přečteno: 26949x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Politika

Ladislav Vorel

Klaus nás nezklamal, volil Oka můru

Samozřejmě, že by bylo tentokrát hloupé si myslet, že Václav neví. Naopak, ví velice dobře, ale to už je jeho styl nebo spíš povaha. Republika ho už nechce, nevzala ani rodinné dítě Trikoloru, tak aspoň nějak uškodit.

7.10.2022 v 20:03 | Karma článku: 7.79 | Přečteno: 132 | Diskuse

Lubomír Stejskal

K návštěvě katarského emíra

V rozruchu kolem návštěvy šéfa katarského státu v Praze poněkud zapadlo, že jde o zemi vnímanou částí arabského tábora jako „zlobivé dítě“. Je mu připisována, pravda, některými poněkud pokrytecky, podpora terorismu.

7.10.2022 v 13:18 | Karma článku: 15.68 | Přečteno: 415 | Diskuse

Patrik Joura

Definice termínu kulturschande

Po křišťálové noci v listopadu 1938 se vžil jeden zajímavý termín a já se ho pokusím definovat. Tím termínem je kulturschande.

7.10.2022 v 13:16 | Karma článku: 9.54 | Přečteno: 156 | Diskuse

Pavel Ďuran

Nesouhlasím s názorem Marie Jandové a Jiřího Turnera

Vládní koalice rozhodla podle obou těchto autorů správně: prezident by měl být nestranický, nadstranický a nestranný... nepostavila svého kandidáta, ale podpořila hned tři nezávislé.

7.10.2022 v 7:57 | Karma článku: 17.52 | Přečteno: 785 | Diskuse

Jiří Nápravník

Zastropování cen energií – drahý vtip nebo podvod

Stále se hovoří o drahé elektřině a ceně, které se odvíjí od EEX.com (Lipské burzy). Omyl, stačí se podívat do dokumentů, které za první pololetí zveřejnil ČEZ, a.s. Tato firma prodala 95% své výroby na rok 2022 pod 95 euro/MWh.

7.10.2022 v 7:00 | Karma článku: 35.48 | Přečteno: 835 | Diskuse
Počet článků 129 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 7707

Jsem biogeochemik a mykolog, pracuji v Ústavu jaderné fyziky a v Geologickém ústavu Akademie věd ČR. Zabývám se environmentální biogeochemií kovů, rolí hub v geochemických cyklech prvků (geomykologie) a taxonomií a ekologií velkých hub. Jsem agnostik a antiklerikalista. Politická orientace: pravý střed. Mám rád přírodu, punkovou hudbu, víno, ženy a zpěv. Nemám rád kremlofilní báby, fundamentalisty a psychopaty všeho druhu, zejména náboženské a politické zprava i zleva.


Najdete na iDNES.cz